Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Education at a Glance 2014: Masterutdanning for lærere i de fleste OECD-land

Et flertall av landene i OECD har utdanning på masternivå for lærere som skal undervise i ungdomsskolen.

– Regjeringen mener det er på høy tid å innføre masterutdanning også for norske lærere. Vi vet at lærere med solid faglig tyngde er noe av det viktigste for at elevene skal lære, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

18 av 33 OECD-land har utdanning på masternivå for lærere som skal undervise i ungdomsskolen, viser OECDs årlige samling av utdanningsstatistikk ”Education at a Glance”. Rundt en tredjedel av landene har utdanning på masternivå for lærere i barneskolen.

– Mastergrad for alle lærere er et viktig tiltak for å realisere kunnskapsskolen og for å styrke lærernes kompetanse i fremtiden, sier Røe Isaksen.

Regjeringen legger opp til at ny, femårig masterutdanning for lærere skal starte høsten 2017.

Obligatorisk etter- og videreutdanning vanlig

I tre av fire OECD-land er ungdomsskolelærere forpliktet til å ta etter- og videreutdanning. Norge er et av seks land i OECD som per i dag ikke har krav til kompetanseheving for lærere, viser Education at a Glance 2014.

– I Norge er vi nå i gang med den største satsingen på etter- og videreutdanning for lærere noensinne. I høst begynner rundt 3600 norske lærere på en videreutdanning, og dette er bare begynnelsen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har økt tilbudet om videreutdanning med over 1500 studieplasser sammenliknet med i fjor – fra i underkant av 2000 plasser i 2013 til rundt 3600 studieplasser i år. Regjeringen vil fortsette satsingen på videreutdanning i årene som kommer.

Høyt frafall i videregående skole

For tredje gang presenterer OECD internasjonale tall for gjennomføring i videregående opplæring. I snitt gjennomfører 72 prosent av elevene videregående skole på normert tid i OECD-landene, mot 57 prosent av elevene i Norge. 

Antall personer som oppnår studie- eller yrkeskompetanse er likevel høyere i Norge enn snittet i OECD, målt i forhold til befolkningstallet. Det skyldes at det i Norge er gode muligheter til å vende tilbake og fullføre opplæringen som voksne.

– Vi har et problem når det gjelder frafall i videregående skole, særlig innen yrkesfag. For å motvirke frafall må vi sørge for at elevene har med seg nødvendige kunnskaper når de går ut av grunnskolen, understreker kunnskapsministeren.

FAKTA:

Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren.

Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

Flere funn fra Education at a Glance 2014 kan du lese om i det norske sammendraget.

Les hele rapportenOECDs nettsider.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) består av 34 land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og demokrati, samt et relativt høyt inntektsnivå. Norge har vært medlem siden starten.

Til toppen