Et mer effektivt mattilsyn

Regjeringen effektiviserer Mattilsynet og reduserer antall regioner i organisasjonen fra åtte til fem. Dette som ett av flere planlagte grep for å kunne øke tilsynsproduksjonen med 25 prosent i løpet av fire år.

Regjeringen effektiviserer Mattilsynet og reduserer antall regioner i organisasjonen fra åtte til fem. Dette som ett av flere planlagte grep for å kunne øke tilsynsproduksjonen med 25 prosent i løpet av fire år.

- Vi ønsker å frigjøre ressurser fra administrative oppgaver til mer tilsyn og veiledning i bedriftene. Vi vil legge til rette for en enklere, mer enhetlig og effektiv forvaltning og bedre styring, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Endringen innebærer at seks av dagens regioner slås sammen til tre, mens to regioner videreføres uendret.

Regionene vil fortsatt følge fylkesgrensene. De enkelte regionene vil omfatte følgende fylker:

  • Finnmark, Troms og Nordland
  • Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder
  • Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland
  • Oslo, Akershus og Østfold

I alle regionene vil regionledelsen bli lokalisert på et sted der Mattilsynet allerede har regionkontor. Regionledelsen vil få følgende kontorsteder: Sortland, Steinkjer, Sandnes, Brumunddal og Ås.

Endring av regionstruktur er ett av to hovedgrep for å effektivisere Mattilsynets organisasjon. Det er også gjennomført høring av et endringsforslag til matloven som vil gjøre det mulig å redusere antall forvaltningsnivåer i Mattilsynet fra tre til to. Departementet arbeider med sikte på at et lovendringsforslag kan legges fram for Stortinget i høst.

Overgang fra tre til to forvaltningsnivåer, som forutsetter lovendring, og reduksjon fra åtte til fem regioner vil effektivisere driften, gi mer robuste fagmiljøer for det utøvende tilsynet og gi større valgmuligheter når det gjelder innretning av tilsynet. Det vil også føre til at klagesaker behandles på ett sted. Mattilsynet har satt seg som mål å kunne øke tilsynsproduksjonen med 25 prosent i løpet av fire år samtidig som kvaliteten opprettholdes med uendrete økonomiske rammer.

Mattilsynet vil fortsatt være en desentralisert organisasjon med kontorer i hele landet. Dagens lokale kontorstruktur påvirkes ikke av den organisasjonsendringen som nå gjennomføres. Lokalt vil kontorstrukturen fortsatt bli løpende tilpasset endringer i befolknings- og næringsstruktur.

Mattilsynet arbeider med sikte på at organisasjonsendringene kan iverksettes fra årsskiftet.

Til toppen