Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Vest-Agder er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om "Plant trær - redd klimaet".

Fylkesmannen i Vest-Agder er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om "Plant trær - redd klimaet".

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Plant trær - redd klimaet, Arendalsuka 2014 

"Skal vi nå 2 gradersmålet er vi avhengige av aktiv forvaltning av skogen. Dette betyr at vi må plante mer skog, vi må hogge mer skog og vi må bruke skogen på nye måter for å erstatte fossile produkter." Dette var budskapet da lederen for FNs klimapanel Dr. Pachauri og klima- og miljøminister Tine Sundtoft plantet et tre under Arendalsuka.

Dr. Pachauri mottok i 2007 Nobels fredspris på vegne av FNs klimapanel som fikk prisen sammen med Al Gore. Under Arendalsuka holdt han foredrag hvor han presenterte innhold fra FNs rapporter om klima. Sammen med klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft plantet han et tre for å symbolisere skogens betydning for verdens klima.

F.v.: Erik Lahnstein, Dr. Pachauri og Tine Sundtoft.
F.v.: Erik Lahnstein, Dr. Pachauri og Tine Sundtoft. (Foto: Kirsten Engeseth)

I appellene fra Parchauri og Sundtoft understrekte de aktiv forvaltning av skog som svært viktig i klimasammenheng.

- Det er viktig at ambisjoner om økt bruk av skogsvirke omsettes til konkret politikk som fører til økt skogplanting og økt avvirkning, sa administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, som koordinerte planteaktiviteten.

Skogselskapet på Agder var stedlig arrangør og fikk på kort varsel samla over 200 personer som deltok. Etter plantingen ble det servert helgrillet rådyr og delt ut planter til de fremmøtte.
  

Snutebilleproblematikk i Vest-Agder

Rapport fra Skog og landskap 09/2011 viser at Vest-Agder er det fylket på Øst- og Sørlandet som er hardest rammet av snutebillegnag (40 prosent) og plantedød (15 prosent) grunnet snutebiller. 

I 2013 ble det meldt om lokalt store snutebilleskader på nye granplantefelt i Vest-Agder.
I enkelte besteand ble det registrert 80-100 prosent plantedød grunnet gnagskader fra snutebiller.

Gnag av snutebille på ung granplante
Gnag av snutebille på ung granplante (Foto: Una Glende Janson)


Under høstens skogfaglige dag for kommunene satt vi fokus på snutebilleproblematikken, og Aud Berglen Eriksen fra UiO foredro om EU-prosjektet WeevilSTOP.

I EU-landene gjør snutebillene årlig skader for ca. 140 millioner euro. For å få bukt med problematikken uten bruk av insekticider forsøker man å utvikle en kostnadseffektiv beskyttelsesmetode for gran- og furuplanter, bestående av elastisk voks.

Snutebilleskader er kostbart for skogeier når hele hogstflata må plantes på ny. I 2014 har kommunene i Vest-Agder derfor gitt 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting og markberedning henholdsvis der hvor grunneier har hatt stor avgang pga. snutebille og som forebyggende tiltak.

"Naturligvis" – Agders messe for mat, landbruk og opplevelser

Messen ble for 10 året på rad arrangert på Evje. Rundt 8.000 besøkende hygget seg i godt fellesskap.

Den skal tidlig krøkes, den som god bonde skal bli
Den skal tidlig krøkes, den som god bonde skal bli (Foto: Øystein Moi)
 

Nasjonal nettverksamling for utvalte kulturlandskap

Samlinga var i år lagt til Vest-Lista 26.-28 august. Lista kunne by på strålande solskin og stille vær som la ei perfekt ramme rundt arrangementet som samla 130 deltakarar frå heile landet.

Deltakarane representerte grunneigarar/ drivarar, organisasjonar, kommunar og forvaltning til utvalte kulturlandskap. Statssekretærane Hanne Maren Blåfjelldal og Lars Andreas Lunde deltok frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 

Kulturlandskapet på Herrvoll, Vest-Lista
Kulturlandskapet på Herrvoll, Vest-Lista (Foto: Jan Fredrik Sundt)

Gjennom to fagturar blei kulturhistoriske og biologiske verdiar og gjennomførte tiltak presentert. Den eine turen hadde spesielt fokus på korleis desse verdiane kan formidlast, og den andre turen hadde fokus på verdiane versus utbyggingstiltak og andre interesser. Vidare var det opning av ei flott kulturlandskapsutstilling om Vest-Lista og andre nasjonalt utvalte kulturlandskap. 

Arbeidet med utvalte kulturlandskap på Vest-Lista kan vise til gode resultat bygd på frivillige avtalar og samarbeid  mellom landbruk, miljø og kulturforvaltning, og vi håper at arrangementet har gitt inspirasjon til vidare arbeid med dei nasjonalt utvalte kulturlandskap. 
 

Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2014

Tore og Astrid Mikalsen på Vest-Lista er vinnere av årets kulturlandskapspris som ble delt ut på den nasjonale nettverkssamlinga for utvalgte kulturlandskap på Vest-Lista.  

Prisvinnerne driver tradisjonelt landbruk på Jølle med storfe og sau. Driften på gården er slått og beite av store jordbruksarealer, samt lyngsviing av Jølleheia – en nasjonalt viktig kystlynghei. De er videre svært aktive til å restaurere steingarder og rydde gamle kulturlandskap. De skjøtter også en viktig del av den freda Pennegården som er rik på biologiske verdier og kulturminner som helleristninger, jernaldergård, rydningsrøyser med mer, og de har bidratt til god tilgjengelighet for allmennheten. 

F.v. Astrid og Tore Mikalsen, direktør Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen
F.v. Astrid og Tore Mikalsen, direktør Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen (Foto: Ellen Eskeland)

Kulturlandskapsprisen består av et kunstverk av billedkunster Jannie Ozon Høydal og en pengepremie på kroner 15 000.
 

Forskning tilknyttet Inn på tunet-prosjekt for rusavhengige i Agderfylkene

Universitetet i Agder (UiA) har fått støtte til et tverrfaglig forprosjekt "Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for rusavhengige i ettervern – et kvalifiseringsprosjekt" fra Regionalt Forskningsfond Agder.

Brukere fra begge Agderfylkene er med i prosjektet. Forskningstilnærmingen er inspirert av aksjonsforskning og basert på samarbeidsforskning. Det faglige fundamentet for prosjektet er en kobling mellom A-larm sitt likemannsarbeid og kunnskap fra antrozoologi-feltet, som er et tverrfaglig fagfelt om samhandling mellom dyr og mennesker. Det skal samles inn erfaringsmateriale i det 3 måneder lange forprosjektet, og formålet er å avdekke om det er grunnlag for å søke om midler til et større forskningsprosjekt. Sett fra vår side er dette et spennende initiativ fra UiA, som har koplet Inn på tunet inn på noen av sine fagområder, og gjennom det aktivt bidrar til å både utvide og utvikle dette fagfeltet videre.
 

Det store potetløpet

Kjendispoteten Petra besøkte Vest-Agder i uke 36. Her er en smakebit på hva Petra opplevde denne uka.

Petra før avreise til Mandal. F.v. Ellen Synnøve Eskeland og Inger Øyen.
Petra før avreise til Mandal. F.v. Ellen Synnøve Eskeland og Inger Øyen. (Foto: Sigrun Hovatn)
Petra har nådd Norges sydligste punkt
Petra har nådd Norges sydligste punkt (Foto: Rune Øyen)

Lørdag 30. august ankom hun med tog fra Rogaland til Nodeland stasjon, og der ble hun møtt av 14 4H-ere som i pøs plaskende regnvær syklet henne til Brennåsen. Herfra ble hun ridd til Kristiansand og tatt i mot av fung. landbruksdirektør Unni Svagård.

Det var liten tvil om at Petra ville delta på Dyrsku’n i Lyngdal, og for at hun skulle komme dit, ble hun først syklet til Mandal (48 km!) av Ellen Eskeland i landbruksavdelingen. 

Hun - altså Petra - var godt kledd med god og hjemmestrikket 4H-lue, og Ellen meldte følgende etter ankomst Mandal:

"Då æ Petra på bussen te Lyngdal. Ho gleda sæ te bussturen. Sykkelturen gikk fint, mi småsnakka heile tia. Men ho blei nok litt sykkelsjuk, å ho klaga på hompete vei å vinglete sykling. Ho va litt bleik om groane då mi kom fram."

Petra avsluttet sitt besøk i Vest-Agder på Lindesnes fyr.
 

Endringer i bemanningen ved avdelingen

Det er forholdsvis store endringer i arbeidsstokken på landbruksavdelingen her i Vest-Agder. Landbruksdirektør Dag Petter Sødal har gått inn i rollen som prosessveileder i kommunestrukturprosjektet. Ass. landbruksdirektør Unni Svagård har rykket opp som fungerende landbruksdirektør og fylkesskogmester Karl Gjermund Damli har blitt ass. landbruksdirektør. Fylkesgartner Halvdan Jakobsen gikk av med pensjon 1. september.
Ole Magne Omdal har tatt delvis over for Halvdan og jobber med BU-saker. Branka Sapina er nyansatt på skogfond og Ole Stabekk er ansatt som vikar på skogfeltet.