Høring av rapport om tilskudd til ukeaviser

Kulturdepartementet sender på høring en rapport om tilskudd til ukeaviser utarbeidet av Medietilsynet.

Kulturdepartementet sender på høring en rapport om tilskudd til ukeaviser utarbeidet av Medietilsynet. Utredningen følger opp Stortingets anmodning om å ”… vurdere å flytte forvaltningen av støtte til ukeaviser fra Kulturfondets ordning for periodiske publikasjoner til Medietilsynet”.

Høringssaken og rapporten

Målsetningen er å etablere en ordning som er mest mulig målrettet og effektiv, og som i størst mulig grad er basert på objektive og transparente kriterier som er egnet til å ivareta målet om redaksjonell uavhengighet i mediene.

- Utredningen viser at det bør være mulig å etablere en mer objektiv og forutsigbar tilskuddsordning for ukeavisene, men at dette nødvendigvis vil føre til en viss omfordeling av tilskudd, sier kulturminister Torhild Widvey.

- Det viktigste for meg i denne sammenheng er å få en støtteordning som vil bidra til å opprettholde ukeavisenes særegne stemme i samfunnsdebatten og som samtidig sikrer avisene forutsigbarhet og uavhengighet, sier Widvey.

Medietilsynet foreslår å etablere en ny tilskuddsordning rettet mot ukeaviser med et nasjonalt nedslagsfelt som har en betydelig distribusjon utenfor utgiverfylket. Ordningen vil forvaltes av Medietilsynet og for øvrig baseres på tilsvarende kriterier som produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier.

Tilsynet utreder ulike modeller for beregning av tilskudd basert på tilsvarende parametere som gjelder for ordinær produksjonsstøtte, og konkluderer med at dersom en modell skal basere seg på objektive kriterier, vil resultatet uansett bli svært forskjellig fra den støtten som Kulturrådet har beregnet i de senere årene.

Til toppen