Ingen innsigelser mot Follobanen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Innsigelsene mot reguleringsplanene for Follobanen og Ski stasjon er trukket. Det betyr at reguleringsplanene nå er endelig vedtatt, og et hinder for videre gjennomføring av det viktige samferdselsprosjektet er fjernet.

Innsigelsene mot reguleringsplanene for Follobanen og Ski stasjon er trukket. Det betyr at reguleringsplanene nå er endelig vedtatt, og et hinder for videre gjennomføring av det viktige samferdselsprosjektet er fjernet.

Østfoldkommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad bekrefter at de har trukket sine innsigelser mot reguleringsplanen. Det stadfester kommunene overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Det er gode nyheter at denne saken ikke skal behandles som en innsigelsessak i departementet, men er løst underveis i planprosessen. Det blir dermed ingen utsettelse av prosjektet på grunn av innsigelser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den nye Follobanen vil gi betydelig kortere reisetid til og fra Oslo for østfoldpendlerne. Banen vil gi nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski.

I mai fremmet regjeringen forslag om endelig kostnadsramme for Follobanen, som er det største samferdselsprosjektet i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.