Kan få refundert sykehusbehandling i utlandet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Pasienter skal få rett til å få refundert utgifter til sykehusbehandling i andre EØS-land, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet.

- Regjeringen vil sette pasienten i sentrum. Dette innebærer blant annet å redusere ventetider og gi pasienten økte valgmuligheter. Vi foreslår derfor at norske pasienter skal få refundert utgifter til sykehusbehandling i utlandet uten at det stilles krav om forhåndsgodkjenning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forutsetningen for å få dekket utgiftene til behandling i utlandet er at helsehjelpen tilsvarer helsehjelp pasienten ville ha fått bekostet av det offentlige i Norge. Refusjonen er begrenset til hva helsehjelpen ville ha kostet det offentlige her i landet.

For pasienter som har tilstander hvor de norske fagmiljøene er små og begrensede vil det være av stor betydning å kunne få tilgang til medisinsk ekspertise i andre europeiske land. Forslaget vil også kunne bidra til at enkelte pasienter kan korte ned unødig ventetid.

Forslaget er et ledd i arbeidet med å innlemme pasientrettighetsdirektivet i norsk rett. Målet med pasientrettighetsdirektivet er å sikre pasientene rett til å få refundert utgifter til helsehjelp i andre EU/EØS-land enn sitt eget.

Høringsfristen er 1. oktober 2014.

Les høringsdokumentene

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter