Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lovproposisjon om innføring av verneplikt for kvinner

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag fremmet lovproposisjon for Stortinget om innføring av allmenn verneplikt. Lovforslaget innebærer at kvinner pålegges verneplikt på lik linje med menn.

– Vi er inne i et historisk år. 200 år etter at Norge fikk sin egen grunnlov og 101 år etter at kvinner fikk stemmerett, er jeg stolt av å fremme lovproposisjon om nødvendige endringer i vernepliktsloven og heimevernloven for å innføre allmenn verneplikt. Norge blir dermed det første NATO-landet som gir menn og kvinner like rettigheter og plikter til å verne om sitt land, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Av et årskull på over 60 000 kalles det i dag inn cirka 22 000 til sesjon del 2, hvorav cirka 7 000 er kvinner. Det gjennomføres en seleksjon opp mot Forsvarets behov og krav til kompetanse. Til førstegangstjeneste møter cirka 9 500, hvorav cirka 1 100 er kvinner.

– Førstegangstjenesten skal, som i dag, i størst mulig grad baseres på frivillighet, men Forsvarets behov vil selvsagt ligge til grunn. Vi vil motivere og legge forholdene til rette for at kvinner og menn søker seg til – og blir – i Forsvaret. Innføring av verneplikt for kvinner er et viktig virkemiddel for å sikre Forsvaret tilgang til den beste kompetansen blant både kvinner og menn, og på sikt øke kvinneandelen i Forsvaret. Allmenn verneplikt handler om like rettigheter og plikter for begge kjønn, sier Søreide.

Lovforslaget som legges frem er i tråd med Stortingets beslutning 14. juni 2013 om å innføre allmenn verneplikt. Det foreslås at lovendringene trer i kraft 1. januar 2015. Verneplikt for kvinner vil da gjelde for de kvinnene som er født 1. januar 1997 og senere.

Les proposisjonen her.