Matloven behandlet i Stortinget

Endringer i Matloven ble behandlet i Stortinget tirsdag 02.12.2014. Det innbærer blant annet en enklere organisering av Mattilsynet. Flere ressurser skal brukes til utøvende tilsyn, færre til administrasjon.

Endringer i Matloven ble behandlet i Stortinget tirsdag 02.12.2014. Det innbærer blant annet en enklere organisering av Mattilsynet. Flere ressurser skal brukes til utøvende tilsyn, færre til administrasjon. 

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) varslet regjeringen at "Arbeidet i Mattilsynet kan effektiviseres og organisatoriske endringer vil bli vurdert". Mattilsynet har foreslått organisering i to forvaltnings­nivåer, der regionene utgjør ett nivå og hovedkontoret det andre.

Til toppen