Mattilsynet ønsker å effektivisere

I en skisse til ny organisering foreslår Mattilsynet å gå fra tre til to organisasjonsnivåer, og redusere antall regioner fra åtte til fem. Hovedkontoret skal også effektiviseres. Det er Landbruks- og matdepartementet som har bedt Mattilsynet om å vurdere organiseringen og foreslå eventuelle endringer.

Til toppen