Nye forutsigbare behandlingsløp for kreftpasienter fra 2015

- Vi vil bort fra uvisshet og uforutsigbarhet. Vi vil ha forutsigbarhet, bedre informasjon og god medvirkning for pasienter med mistanke om kreft. Pakkeforløp for kreft er et svar disse utfordringene, og et stort framskritt for alle.

Det sa statsminister Erna Solberg da hun og helseminister Bent Høie gjestet den første av fire konferanser for helsepersonell som skal arbeide med pakkeforløpene.

Pakkeforløp for kreft er nasjonale, standardiserte forløp som skal bidra til rask utredning og rask oppstart av behandling. Pasienten skal slippe usikkerhet og venting som ikke er medisinsk begrunnet, og sikres god informasjon gjennom hele løpet ved hjelp av en egen koordinator. Forløpene beskriver hvor lang tid hvert ledd i utredning og behandling skal ta. Tidene er normgivende.

- Forutsigbare behandlingsløp er viktig i arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste. Pakkeforløp for kreft skal gå foran og være lokomotiv for andre diagnoser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Innføringen av pakkeforløp for kreft starter i hele landet fra 1. januar. Brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft er de første fire diagnosene som får egne forløp. I løpet av 2015 skal det innføres ytterligere 24 forutsigbare behandlingsløp for andre kreftdiagnoser.

- Når pakkeforløp for kreft er innført, skal vi se på hvordan systematikken kan brukes på andre områder der pasientene kan ha kompliserte forløp, som for eksempel rus og psykisk helse, sier Høie.

Modellen er hentet fra Danmark. Helsedirektoratet har ledet arbeidet og 200 fagpersoner har arbeidet med å utforme pakkeforløpene.

Det skal være konferanser for helsepersonell i alle helseregionene:

  • 1. desember: Oslo
  • 2. desember: Trondheim
  • 3. desember: Bergen
  • 4. desember: Tromsø

Les mer om pakkeforløp for kreft på Helsedirektoratets nettsider

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen