Offisielt fra statsråd 11. mai 2010

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. mai 2010 kl. 09.30. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 125 S (2009-2010)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
(Pressemelding)

Prop. 126 LS (2009-2010)
Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.
(Pressemelding)

Meld. St. 2 (2009-2010)
Revidert nasjonalbudsjett 2010
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 124 S (2009-2010)
Kommuneproposisjonen 2011
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 123 S (2009-2010)
Utbygging og drift av Gudrun
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 127 S (2009-2010)
Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område
(Pressemelding)

 

 

 

 

Til toppen