Prop. 125 S (2009-2010)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget