Regjeringen foreslår 27,5 millioner kroner mer til HV

-I tråd med langtidsplanen for Forsvaret ønsker regjeringen å videreføre satsingen på Heimevernet. I 2015 foreslår regjeringen å forsere den planlagte styrkingen av budsjettet til Heimevernet med 27,5 millioner kroner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Illustrasjonsbilde: Heimevernet øver i Oslo (foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret)

Aktivitetsnivået i Heimevernet styrkes i 2015 sammenlignet med 2014. Allerede i 2014 når Heimevernet målsettingen i langtidsplan om å gjennomføre årlig trening for minimum 62 prosent av områdestrukturen. Denne positive utviklingen skal videreføres for HV-områdene og alt befal vil gjennomføre befalstrening i 2015.

Treningsnivået skal i 2016 tilsvare fem dagers trening hvert annet år for mannskaper, og seks dager årlig trening for befal.

Innsatsstyrkene skal videreføre et høyt trenings- og øvingsnivå hvor minst 90 prosent av styrkene trener årlig. Samtidig viderefører regjeringen den ekstraordinære satsingen på enkelte innsatstyrker fra 2014. Tropper fra fem utvalgte innsatstyrker skal også i 2015 trene inntil 30 dager.

Kurs- og kompetanseutviklingen styrkes også betydelig for vernepliktig befal og spesialister i Heimevernets organisasjon.

Samlet skal tiltakene ytterligere forbedre Heimevernets operative evne.

Les mer om forsvarsbudsjettet for 2015 her.

Til toppen