Styrking av Hæren fortsetter i 2015

-I tråd med langtidsplanen for Forsvaret ønsker regjeringen å videreføre satsingen på Hæren. I 2015 foreslår regjeringen derfor å styrke Hæren med 66 millioner kroner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår å styrke Hæren med 66 millioner kroner (foto: Torbjørn Kjosvold, FMS)

Med denne budsjettøkningen fortsetter utviklingen av panserbataljonen og støtteavdelinger gjennom en økning i antall vervede og moderniseringen av hovedmateriellet. Dette gjøres for å øke reaksjonsevne og tilgjengelighet. Forslaget gir også grunnlag for å øke treningsnivået i panserbataljonen sammenlignet med nivået i 2014.

Brigade Nord fortsetter den positive utviklingen som Hærens hovedelement i det mobile landforsvaret med to mekaniserte manøverbataljoner og en lett infanteribataljon med tilhørende taktiske støtte- og logistikkavdelinger.

Grensevakten videreutvikles som en moderne og effektiv avdeling organisert for grenseovervåking. Den andre av to nye grensestasjoner planlegges ferdigstilt på Storskog i 2015. De nye stasjonene vil tilfredsstille Forsvarets behov og samtidig bidra til å imøtekomme de krav som stilles til Schengenområdets yttergrenser og Norges forpliktelser i henhold til Grenseavtalen av 1949.

HM Kongens Garde (HMKG) skal videreføre sitt oppdrag med kontinuerlig vakt og sikring av kongehuset. HMKG skal også på anmodning kunne løse oppdrag til støtte for sivil samfunnssikkerhet, særlig i hovedstadsområdet.

Den operative evnen i Hæren skal styrkes i 2015.

 

Les mer om forsvarsbudsjettet for 2015 her.

Til toppen