Tidsfrist for å bruke ny løsning for digital post

Computerworld nr. 29

Digital post vil gjøre kommunikasjonen med det offentlige enklere og tryggere. For det offentlige betyr det færre tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen ønsker at forvaltningen skal ta løsningen i bruk så fort som mulig. Derfor har vi nå satt frister for forvaltningens tilknytning til løsningen.

Den nye løsningen for sikker digital post er klar til bruk i slutten av 2014. Dette skal være hovedkanalen for digital post fra forvaltningen til innbyggerne, og gjør det mulig for forvaltningen å sende vedtak og andre viktige henvendelser digitalt. Målet er at innbyggerne skal kunne få all post fra det offentlige i én digital postkasse.

Gjennom endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften i februar i år, er det stilt krav om at innbyggere og næringsdrivende skal motta vedtak og viktige henvendelser digitalt fra det offentlige. Nå stiller vi også krav til avsenderne i forvaltningen.

Alle statlige forvaltningsorganer skal innen 1. juli 2015 lage en plan for å ta løsningen for sikker digital post i bruk. Dette gjelder også de statlige forvaltningsorganene som i dag bruker postkassefunksjonalitet i Altinn. Alle statlige forvaltningsorganer som i dag sender post på papir til innbyggerne skal ta løsningen i bruk innen første kvartal 2016.

Innbyggerne vil kostnadsfritt kunne velge mellom to markedsbaserte løsninger, Posten Norge AS (Digipost) og e-Boks AS. En forutsetning for å kunne motta digital post fra det offentlige, er at den enkelte har valgt og opprettet en sikker digital postkasse hos én av leverandørene.

Løsning for sikker digital post vil få en gradvis oppstart fra slutten av 2014. Flere statlige etater, blant annet NAV, er med i etablering av løsningen for raskt å ta den i bruk. Etter hvert skal også kommunene kobles til løsningen, gjennom KS SvarUT. Denne tilkoblingen håndteres av Difi og KS/KommIT, og kommunene som har tatt SvarUT i bruk vil få en sømløs overgang.

Det er store gevinster ved å sende post digital i stedet på papir. Årlig sender offentlig sektor ut omlag 125 millioner brev til innbyggerne. Posten har anslått at offentlig sektor bruker én milliard kroner hvert år på papirbasert post. Økt bruk av sikker digital post vil også øke informasjonssikkerheten og ha stor betydning for utbredelse av digital kommunikasjon generelt.

Difi har også etablert et felles kontakt- og reservasjonsregister. Det nye felles kontaktregisteret inkluderer innbyggernes e-postadresser og mobilnummer og benyttes til varsling om viktige brev. Det nye kontaktregisteret gjør det mulig for alle offentlige enheter å kommunisere digitalt med innbyggerne, med mindre de har reservert seg. Et felles register gjør det enklere for innbyggerne fordi de bare trenger å oppdatere informasjonen ett sted, og offentlige etater slipper å ha egne registre. En felles løsning er både enklere og mer effektivt for alle.

Skatteetaten har tatt i bruk det nye felles kontaktregisteret over innbyggerne. I år mottar 2,1 millioner skatteytere informasjon om skatteoppgjøret digitalt. Dette er 1,2 millioner fler enn i fjor. Et nytt sentralt kontaktregister skal gjøre det lettere for flere offentlige aktører å følge etter. Skatteetaten sparer 12 millioner i portoutgifter på å sende skatteoppgjøret digitalt.

Digital post vil gjøre kommunikasjonen med det offentlige enklere og tryggere. For det offentlige betyr det færre tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen ønsker at forvaltningen skal ta løsningen i bruk så fort som mulig. Derfor har vi nå satt frister for forvaltningens tilknytning til løsningen.

Til toppen