Tillater mer handel i M8 senteret i Rygge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tillater mer handel i eksisterende bygning i M8-senteret i Rygge kommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tillater mer handel i eksisterende bygning i M8-senteret i Rygge kommune.

- Jeg er enig med Rygge kommune og åpner for handel i dette spesielle tilfellet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I vedtaket går det fram at Kommunal- og moderniseringsdepartementet omgjør fylkesmannens vedtak og gir samtykke til bruksendring for deler av bygning til detaljhandel i M8-senteret (Midtveien 8.)

M8-senteret ligger innenfor området Høyden-Varnaveien som er et etablert handels- og næringsområde. Her er det tidligere etablert kjøpesentre, bilforretninger og såkalte big-box-konsepter.

Området er i kommuneplanen og fylkesplanen avsatt til område for plasskrevende handel, slik at annen type handel i utgangspunktet er i strid med rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Det kan gis samtykke til å fravike bestemmelsen, og i dette tilfellet har departementet funnet grunnlag for det.

- Avgjørelsen er basert på en konkret vurdering av de spesielle forholdene i denne saken. Det har tidligere i lang tid vært drevet handel i denne bygningen, selv om den de siste årene har vært brukt til annen virksomhet, sier Sanner.

En tilbakeføring til den tidligere bruken vil ikke få presedens for nye etableringer og vil ikke komme i konflikt med målet om styrking av Moss by.

 

Til toppen