Utredning om salg av alkoholholdig drikk fra nisjeprodusenter

En utredning om salg av alkoholholdig drikk direkte fra nisjeprodusenter viser at det antagelig er mulig å åpne for salg av produkter som ligger utenfor EØS-avtalen, uten at Vinmonopolordningen settes i fare. Dette gjelder blant annet eplesider og pæresider.

Professor Finn Arnesen og professor Fredrik Sejersted ved Senter for Europarett har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en EØS-rettslig vurdering av om salg fra nisjeprodusenter kan tillates for drikkevarer med mer enn 4,7 % alkohol, uten å svekke dagens Vinmonopolordning.

Utredningen viser at det for produkter som ligger utenfor EØS-avtalen, blant annet eplesider og pæresider, antakelig er et handlingsrom som gjør det mulig å åpne for salg av disse produktene utenfor Vinmonopolet. Men at det er store EØS-rettslige utfordringer ved å tillate nisjesalg av produkter som er innenfor EØS-avtalen, som vin basert på druer, øl og brennevin.

En eventuell åpning for begrenset salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen vil kreve endringer i alkoholloven og en nærmere vurdering av hvilke kriterier som skal legges til grunn for slikt salg. Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet se nærmere på dette før regjeringen tar stilling til hvordan dette vil bli fulgt opp.

Med salg fra nisjeprodusent er det snakk om salg ved eget produksjonssted av egenprodusert alkohol som del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Dette vil omfatte såkalt gårdssalg.

Les utredningen om om salg av alkoholholdig drikk direkte fra nisjeprodusenter

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen