Utanriksministeren deltek på eit møte i EØS-rådet

Sted: Brussel, Belgia

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i EØS-rådet. I samband med møtet har ho også bilaterale samtalar og møte med norske aktørar i byen.

Sjå eigen presseinformasjon.   

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane Lunde, mobil 97 67 12 50