Anvendelse av forordningene om EuVECA og EuSEF i norsk rett

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. august skal forordningene om EuVECA og EuSEF anvendes med endringene som følger av forordning (EU) 2017/1991.

EØS-komitebeslutning nr. 214/2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2017/1991 om endringer av forordningene om EuVECA og EuSEF (endringsforordningen) trer i kraft i EØS 1. august.

Midlertidig forskrift om anvendelse av EuVECA-forordningen og EuSEF-forordningen (FOR-2021-06-25-2275) oppheves fra 1. august som følge av ikrafttredelse av EØS-komitebeslutningen, jf. forskriftens § 3 annet ledd.

Forordningene er gjennomført i AIF-loven § 1a-1 og § 1 a-2.