Åpning av festspillene i Bergen 2015

Kulturministerens tale 27.mai

Deres Majestet - Kjære festspillvenner.

Den Bergenske pressemannen og forfatteren Buchardt Jessen sa en gang om Bergensernes selvbilde at:  

”Vi stammer fra Europa. Vi stammer ikke fra Kristiania. Ikke det mindste.”

Og kanskje er det byens internasjonale historie som gir den særegne evnen til å løfte blikket oppover og utover - samtidig som man bevarer en stolthet over sin egenart.

Bergen er et kultursentrum i Norge og i Norden. Her finnes det både sterke institusjoner, et fritt og levende kulturliv og en sterk frivillighet. Og Festspillene i Bergen er den årlige manifestasjonen av styrken i byens kulturliv.

Festspillene binder sammen lokale og internasjonale partnere, og bidrar til å løfte prosjekter som kanskje ellers ikke ville ha sett dagens lys.

I år arrangeres festspillene i Bergen for 63. gang. Dermed er Festspillene en av de eldste musikkfestivalene vi har her i landet. Og arrangementet bygger på en bergensk musikkglede som er langt eldre.

250års-jubilanten Bergen Filharmoniske Orkester er en av grunnpilarene for Festspillene i Bergen. ”Filharmonien” har hatt en enormt viktig funksjon både for Festspillene og for Bergens musikkliv. I år får vi blant annet møte dem i åpningsforestillingen Porgy & Bess 

Festspillene er en to uker lang kulturfest.  En scene for talenter - og et møtepunkt mellom artister, kunstnere og publikum. 

Gjennom sitt samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner innen musikk fungerer Festspillene også som et internasjonalt utstillingsvindu for unge talenter.

Regjeringens satsing ”Talent Norge” har som formål å gi fremtidens ypperste utøvere bedre vekstvilkår enn de har i dag. 

Jeg er spesielt glad for at også Festspillene velger å investere i de nye talentene. Det har stor betydning når festivalen viderefører fjorårets nysatsing -der Leif Ove Andsnes arbeidet som mentor for tre unge strykertalenter i den siste festspilluken.

Det har også stor betydning at Festspillene arrangerer  ”Den norske solistpris”
– en konkurranse med unge nordiske deltakere. Førstkommende lørdag skal vinneren kåres, etter en felles finalekonsert i Håkonshallen.

Men hver av de unge musikerne har også en times konsert i den nyoppussede Troldsalen, med selvvalgt program. På denne måten gis nye talenter ikke bare motivasjon og inspirasjon – men også en scene og et publikum.

Festspillene i Bergen fyller en viktig rolle i Bergen, og i Norge. Men mest av alt er Festspillene i Bergen en enestående kulturfest.

Til lykke med årets festspill, og takk for alle opplevelser dere gir oss!