Åpning av Mellomstasjonen

Kulturministerens tale ved åpningen av Nasjonalmuseets informasjonssenter på Vestbanen 29. oktober 2015

Kjære alle sammen,

I mars for litt over et år siden åpnet vi byggetomten, og nå ser vi hvordan arbeidet skrider frem. 

Entreprenøren har fjernet enorme mengder stein og løsmasser. Og for tre uker siden satte kommunalminister Jan Tore Sanner og jeg igjen våre fotavtrykk for å symbolisere fundamentet for det nye museet, der betongarbeidene nå starter.

Sommeren 2018 vil taket være på plass, men fremdeles vil det ta et par år før publikum kan komme inn.

Det nye Nasjonalmuseet materialiserer seg etter mange år med utredninger, konsolidering og makeskifte.

Og med stor offentlig interesse. Det siste skulle bare mangle, for Nasjonalmuseet representerer en vesentlig del av vår nasjonale kulturarv – gjennom sin forvaltning og kuratering av vår visuelle kunst.

I det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen vil det skje i et signalbygg for Kultur-Norge. Et museumsanlegg i verdensklasse skal være hjem for forskning og kunstformidling på høyt, internasjonalt nivå.

Gjennom universell utforming blir det nye museet også tilgjengelig for alle.

Men akkurat nå er dette fortsatt en byggegrop. Lukket for allmennheten bak sikkerhetssperringer og gjerder.

Så hvordan får vi folk til å føle eierskap?

Hvordan skaper vi begeistring?

Hvordan benytter vi anledningen til å kommunisere med brukerne av Nasjonalmuseet?

Denne Mellomstasjonen er et av virkemidlene. Her kan vi delta i reisen fra idé til ferdig museumbygg.

"Kom inn og se ditt nye nasjonalmuseum!" sier skiltet. DITT nye museum er et godt perspektiv. For dette bygget tilhører oss alle.

Jeg er glad for at Nasjonalmuseet og Statsbygg, som står bak dette senteret, nå fokuserer på å skape et folkelig engasjement.

Med kunstfaglige tyngde og friske formidlingsgrep kan dere skape det engasjementet som dette bygget fortjener.

Jeg håper at alle som besøker Mellomstasjonen vil glede seg, og bli utålmodige.

Utålmodige etter å se bygningen reise seg. 

Utålmodige etter nye, grensesprengende kunstopplevelser.

Med dette jeg erklærer Mellomstasjonen 2 / og hele informasjonssenteret for åpnet!