Åpning av ny terminal på Flesland

- Jeg er stolt av at vi i løpet av denne regjeringsperioden har lagt til rette for bygging av ny terminal ved lufthavnen i Bergen, og at jeg nå får gleden av å åpne den, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet den nye terminalen på Bergen lufthavn Flesland, 17. august 2017.

Kjære Avinor-folk, kjære flyplassansatte, kjære politikere – ja alle dere som har gjort dette mulig - og aller mest – kjære medpassasjerer,

Jeg er veldig glad for å få være her og feire med dere i dag.

Det er ikke bare en ny terminal, men et nytt Flesland.

Et nytt Flesland var en av oppgavene som stod øverst av løftene jeg ga før  jeg overtok statsministerposten. Det var ingen selvfølge at det skulle bli, og det måtte ekstraordinære grep til.

For tre år og tre måneder siden la jeg ned grunnsteinen for byggestart av denne nye terminalen som vi er i nå. Fra i dag blir den tatt i bruk.

Jeg er stolt av at vi i løpet av denne regjeringsperioden har lagt til rette for bygging av ny terminal ved lufthavnen i Bergen, og at jeg nå får gleden av å åpne den.

Og den ser veldig flott ut.

Selv om jeg etter hvert er ganske reisevant. Og ganske vant med Flesland.

Så vekker flyplassen fortsatt minnet om hvordan den var et lite skritt ut i den store verden.

Utenfor Bergen.

Utenfor Norge.

I Fleslands avgangshall svevet det faktisk litt av reisens ukjente muligheter; eksotiske steder og nye opplevelser.

For flyplassen er med og binder oss sammen med resten av verden.

Her i Bergen snakker vi ofte om at vår gode handel og tette kontakt med omverden skjer over havet. Det er riktig. Men flyplassen er helt nødvendig for å få det til. 

Flyplassen er altså viktig for både nasjonal og regional verdiskaping.

Vi lever i en tid med en stadig mer globalisert økonomi, hvor det er viktig med god tilgjengelighet for norsk næringsliv. Næringslivet her på Vestlandet er internasjonalt, og skal vinne stadig nye markeder.

Den økende trafikken over Flesland bevitner det.

Det er på ingen måte mulig for de ansatte å ta seg en fisketur mellom flightene, slik Bjørn Larsen – en av de første ansatte - kan fortelle at enkelte gjorde i de første årene etter åpningen i 1955.

Med den nye terminalen har flyplassen mer enn doblet kapasiteten. 

Det er bra for næringsutviklingen i denne regionen. Og det er bra for Norge.

Det er også bra for flypassasjerene og for de som jobber her på flyplassen. Nå må den beryktede køen være historie.

Jeg vet at det ligger mye hardt arbeid bak byggingen, og det er mange som med god grunn kan føle seg stolte i dag. Jeg vil gi en særskilt takk til dere som arbeidet med planleggingen og byggingen.

Når byggingen av den nye terminalen dessuten er gjennomført i henhold til plan og innenfor vedtatt kostnadsramme, er det all grunn til å være fornøyd.

Jeg er også glad for at biodrivstoff nå også blir tilgjengelig på Bergen lufthavn. Det vil bidra til reduserte klimagassutslipp fra luftfarten.

Med den nye terminalen står Bergen Lufthavn Flesland godt rustet for fremtiden.

Men det blir ingen skikkelig åpning uten Nystemten.

Da erklærer jeg nye Bergen lufthavn, Flesland for åpnet.

Til toppen