Arbeidet med dyrevelferd i landbruket i EU

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Europaparlamentet har gitt føringer for EU-kommisjonens arbeid med dyreveferd i landbruket i EU.

En studie fra EU-parlamentets forskningstjeneste viser at det er store mangler i regelverket og at håndhevingen av EUs dyrevelferdsregelverk er utilfredsstillende.

EU-parlamentet vedtok i sitt møte 14. februar å be Kommisjonen om å revidere regelverket i tråd med nyere vitenskapelig kunnskap og i samsvar med Farm to Fork-strategien innen 2023. Det er behov for å utvikle eget regelverk for flere dyreslag.

De ber blant annet om et forbud mot å holde dyr i bur eller små binger, håndhevelse av forbudet mot rutinemessig halekupering av gris og bedre velferd for kyllinger. EUs regelverk om fiskevelferd bør endres i overensstemmelse med anerkjente standarder.

Parlamentet ber også Kommisjonen utarbeide et opplegg for dyrevelferdsmerking av matvarer.

Stein Ivar Ormsettrød.
Matråd ved EU-delegasjonen i Brüssel, Stein Ivar Ormsettrød. Foto: Norges delegasjon til EU.