Arbeidsgiverstrategi i staten oppdatert

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kommunal- og distriktsdepartementet har oppdatert arbeidsgiverstrategien i staten. Strategien er nå tydeligere på at lederne skal legge til rette for et godt partssamarbeid, tillitsbasert ledelse og medbestemmelse for de ansatte

– I årene som kommer må vi løse oppgavene smartere, bidra til økt innovasjon og tenke nytt om hvordan vi sikrer langsiktig bærekraft i velferdstjenestene. Høy tillit innad i offentlig sektor bidrar til dette og fører til bedre kvalitet på tjenestene og en mer effektiv oppgaveløsning. Derfor tydeliggjør vi at statlige ledere skal legge til rette for tillitsbasert ledelse og medbestemmelse i virksomhetene, sier Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister (Sp). 

Justeringene skal blant annet bidra til å sikre at tillitsbasert ledelse og medbestemmelse blir en del av opplærings- og kompetansetilbudet for ledere i staten.

Målet med arbeidsgiverstrategien i staten er å bidra til at virksomhetene i staten oppfyller sine samfunnsoppdrag gjennom å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Den oppdaterte strategien vektlegger også viktigheten av målrettet arbeid for mangfold og inkludering.

– Det er viktig at staten i enda større grad leter etter riktig kompetanse i hele befolkningen, og rekrutterer personer med ulike livserfaringer og perspektiver. Derfor tydeliggjør vi ytterligere at statlige virksomheter skal bidra til mangfold og inkludering, sier Gram. 

Les den oppdaterte strategien her.