Statlig arbeidsgiverstrategi 2020-2023

Statens arbeidsgiverpolitikk gir rammer for utøvelsen av arbeidsgiver­funksjonen i de statlige virksomhetene.

Den består blant annet av lov- og avtaleverk, lønnspolitikk, personalpolitiske føringer og retningslinjer. Statlige virksomheter har forskjellige oppgaver, ansvar, størrelse og sam­mensetning av arbeidsstokken. Den statlige arbeidsgiverpolitikken skal speile dette, og legge til rette for at virksomhetene kan bruke virkemidler som er tilpasset disse forskjellene.

Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater. Målgruppen for arbeidsgiver­strategien er virksomhetsledere i staten. I tillegg skal alle som repre­senterer arbeidsgivere ha nytte av strategien. Det vil være ledere med personalansvar og viktige støttespillere, som for eksempel HR-leder og -medarbeidere.

Se hele strategien her(PDF)