Ledig stilling:

Avdelingsdirektør, seksjon for budsjett - Forsvarsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Avdeling for økonomi og styring har blant annet ansvaret for FDs prosesser knyttet til helhetlig styring av forsvarssektoren, etatsstyring av Forsvaret, utarbeidelse av forsvarsbudsjettet, rapportering, kontakt med Riksrevisjonen og økonomiske analyser og utredninger. Avdelingen består av tre seksjoner: seksjon for økonomisk analyse, seksjon for styring og seksjon for budsjett og rapportering. Avdelingens rolle er å frembringe beslutningsgrunnlag basert på hva som gir best total utnyttelse av ressursene i sektoren. Avdelingen har hovedansvaret for departementets arbeid med styringen av forsvarssektoren, etatsstyring av Forsvaret, allokering av tildelte midler og statsbudsjettprosessen.

Forsvarsdepartementet er blant departementene med høyest budsjettbevilgning og det setter et særlig krav til kvaliteten i vårt budsjettarbeid. Vi ønsker oss en leder som har prosesskompetanse, kunnskap og entusiasme til å videreutvikle budsjett- og rapporteringsprosessene mot beste praksis.

Vi har ambisjoner om å effektivisere prosessene bl. a. ved bruk av automatisering, nye metoder for dataanalyse og forbedret samhandling. Lederen vi søker må ha evne og nysgjerrighet til å arbeide mot denne ambisjonen og skape grunnlag og entusiasme for endringene. Sterke relasjonsevner og evne til å analysere og forstå relevante sammenhenger blir også viktig.

Seksjonslederen vi søker etter må evne til å utvikle budsjettprosessene for å understøtte implementeringen av endringene som følger av den pågående styringsreformen, og vil jobbe tett med de øvrige seksjonslederne mot målet om en forsvarssektor som møter morgendagens utfordringer. Vi tilbyr en sentral jobb i et utviklingsorientert miljø i en spennende tid.

Arbeidsoppgaver:

Du vil lede seksjonen og inngå i avdelingens ledergruppe. Seksjonen har for tiden 11 medarbeidere og har blant annet ansvaret for å utarbeide forsvarsbudsjettet, grunnlagsmateriale, rapportering og oppfølging av Riksrevisjonssaker.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå.
 • Erfaring med budsjett -og økonomistyring fra større virksomheter.
 • Erfaring med effektiviserings- og prosessforbedring.
 • Innsikt i statsbudsjettprosesser, offentlig forvaltning og politiske prosesser.
 • Erfaring med personalledelse.
 • Meget sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Det er ønskelig med erfaring fra et regjeringskontor.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Vi leter etter en leder som:

 • Er mål - og resultatorientert.
 • Har engasjement for utvikling og forbedring.
 • Er analytisk, men med øye for detaljer.
 • Høy personlig integritet og etisk standard
 • Har sterk rolleforståelse og god dømmekraft.
 • Har personlige egenskaper som gjør at man er egnet for stillingen.
 • Har sterke relasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med høyt arbeidstempo og beholder fokus og kontroll under press.

Vi tilbyr:

Utfordrende arbeidsoppgaver med anledning til personlig og faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø med både sivile og militære arbeidstakere. Vi tilbyr blant annet fleksitidsordning, mulighet til trening i arbeidstida, kurs- og kompetanseutviklingstilbud, moderne kontorlokale sentralt på Akershus festning og gode pensjons- og låneordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Årslønn: 826 000 – 1 001 400 avhengig av kvalifikasjoner. Et individuelt ledertillegg tilstås ved tiltredelse. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.

For nærmere opplysninger: Ekspedisjonssjef Hege Sjo tlf. 994 20 678, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. CV og søknad sendes innen 27.april.

 

Søknadsskjema: https://www.headvisor.no/ledige-stillinger/179347-avdelingsdirektoer%2c-seksjon-for-budsjett---forsvarsdepartementet%5bheadvisor.no%5d