Ledig stilling:

Avdelingsdirektør, seksjon for styring - Forsvarsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forsvarsdepartementet søker nå etter en leder for seksjon for styring som må ha evne og nysgjerrighet til å videreutvikle styringsreformen mot ambisjonene og ha kraft og entusiasme til å gjennomføre endringene. Sentralt for avdelingen er en pågående styringsreform i forsvarssektoren. Seksjonslederen vi søker etter må ha evne til å videreutvikle arbeidet og implementere endringene. Vi tilbyr muligheten til å forme forsvarssektoren slik at den møter morgendagens utfordringer og muligheter, i et utviklingsorientert miljø, i en spennende tid.

Avdeling for økonomi og styring har blant annet ansvaret for FDs prosesser knyttet til helhetlig styring av forsvarssektoren, etatsstyring av Forsvaret, utarbeidelse av forsvarsbudsjettet, rapportering, kontakt med Riksrevisjonen og økonomiske analyser og utredninger. Avdelingen består av tre seksjoner: seksjon for økonomisk analyse, seksjon for styring og seksjon for budsjett og rapportering. Avdelingens rolle er å frembringe beslutningsgrunnlag basert på hva som gir best total utnyttelse av ressursene i sektoren. Avdelingen har hovedansvaret for departementets arbeid med styringen av forsvarssektoren, etatsstyring av Forsvaret, allokering av tildelte midler og statsbudsjettprosessen.

Arbeidsoppgaver
Du vil lede seksjonen for styring og inngå i avdelingens ledergruppe. Seksjonen har for tiden åtte medarbeidere. Seksjonen har ansvaret for departementets prosesser knyttet til helhetlig styring av sektoren (Forsvaret, Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarsbygg (FB) og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), metodeutvikling i etatsstyringen av alle etatene og etatsstyring av Forsvaret.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå.
 • Erfaring med etatsstyring og/eller eierstyring i større virksomheter.
 • Erfaring med virksomhetsstyring fra større virksomheter.
 • Erfaring med effektiviserings- og prosessforbedring.
 • God kjennskap til statlig forvaltning og forståelse for politiske prosesser
 • Erfaring med personalledelse.
 • Meget sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Kunnskap om forsvarssektoren er en fordel, men ikke en forutsetning.
 • Det er ønskelig med erfaring fra et regjeringskontor.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Vi leter etter en leder som:

 • Er mål - og resultatorientert.
 • Har engasjement for forbedring og sterk gjennomføringsevne.
 • Høy personlig integritet og etisk standard
 • Har sterk rolleforståelse og god dømmekraft.
 • Har sterke relasjons- og samarbeidsevner.
 • Har personlige egenskaper som gjør at man er egnet for stillingen.
 • Trives med høyt tempo og har høy arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:
Utfordrende arbeidsoppgaver med anledning til personlig og faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø med både sivile og militære arbeidstakere. Vi kan blant annet tilby fleksitidsordning, mulighet til trening i arbeidstida, kurs- og kompetanseutviklingstilbud, moderne kontorlokale sentralt på Akershus festning og gode pensjons- og låneordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Årslønn: kr 826 000 – 1 001 400 avhengig av kvalifikasjoner. Et individuelt ledertillegg tilstås ved tiltredelse. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.

For nærmere opplysninger: Ekspedisjonssjef Hege Sjo, tlf. 994 20 678, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. CV og søknad sendes innen 27.april.

Lenke til søknadsskjema: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=392&departmentId=17451&ProjectId=179346