Den første serieproduserte elektriske lastebilen i Norge

Statsminister Erna Solbergs tale ved avdukingen hos DB Schenker i Oslo, 12. august 2020.

Kjære alle sammen.

Bak denne hvite presenningen skjuler det seg en viktig og ganske tung brikke i vårt arbeid med å nå målet om en varetransport med null utslipp.

I 2030 skal 50 prosent av nye lastebiler være enten elektriske eller hydrogenkjøretøy. På veien dit er vi avhengige av teknologisk utvikling slik at null- og lavutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med fossile kjøretøy.

I år har det blitt solgt mer enn dobbelt så mange elbiler som konvensjonelle bensin- og dieselbiler.

Så langt i 2020 er elbildelen i nybilsalget på over 50 prosent.

Ti prosent av personbilparken vår er elektrisk.

Vi ser også en positiv utvikling for varebiler. I 2019 var litt over 5 prosent av nye varebiler elektriske. Til nå i 2020 er dette tallet 7,4 prosent.

Regjeringens elbilpolitikk har vært avgjørende for denne utviklingen. Vi er nødt til å skape et marked, og vi kan med ulike virkemidler stimulere et slikt marked for elkjøretøy.

Blant annet har Nullutslippsfondet gitt tilsagn til rundt 4500 elvarebiler. Vi forventer et godt elvarebilsalg framover.

Serieprodusert betyr ikke nødvendigvis veldig billig. Vi er avhengige av at ambisiøse og innovative aktører som DB Schenker går foran og tar i bruk ny, grønn teknologi.

Jeg ønsker å berømme dere for en nytenkende tilnærming som går ut over det å ta i bruk elektriske lastebiler.

Med Enova-støtte og betydelige investeringer i elektriske fremkomstmidler, og en sentralt plassert logistikkterminal, viser dere vei for hvordan vi kan få til det grønne skiftet.

Enova er et svært viktig virkemiddel i regjeringens arbeid med å redusere klimagassutslipp.

Det er et virkemiddel vi har styrket gjennom flere år og som har kapasitet til å støtte flere og flere gode prosjekter, slik som det vi ser her i dag.

Etter hvert som flere tar teknologien i bruk, teknologien forbedres og produksjonsseriene blir større, vil kostnadene komme ned.

Da vil det også uten støtte lønne seg å kjøpe elektriske lastebiler. Det er når vi kommer dit at vi virkelig har lyktes. Når dette blir det naturlige valget fordi elektriske lastebiler er både grønt og lønnsomt.

Jeg har nå fått æren av å bidra slik at alle får se vidunderet som skjuler seg bak denne presenningen.