Avslaget på søknaden fra NorthConnect er stadfestet

Klagen fra NorthConnect på avslag på søknad om å få bygge en ny utenlandsforbindelse har i dag blitt behandlet av Kongen i statsråd. Klagen tas ikke til følge og avslaget fastholdes.

Se også pressemelding fra mars i år, da det ble fattet vedtak om avslag på konsesjonssøknaden om bygging og drift av NorthConnect-kabelen.