Barne- og familieministeren innleder på arrangement om åpenhetsloven

Adresse: Universitetsgaten 26 , Oslo

Sted: Thon Conference Universitetsgaten

Formålet med arrangementet er å gjøre næringslivet kjent med åpenhetsloven, og diskutere forventninger fra myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet til hva som blir viktig i tiden fremover.

Det er Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet som inviterer til arrangementet. 

Arrangementet blir streamet på regjeringen.no.

Les mer her.