Belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser: Grenland får om lag 85 millioner kroner til kollektivtransport

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Grenland har belønningsavtale med staten for perioden 2021–2024. Den skal bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Nå får Grenland utbetalt 85,1 millioner kroner. Midlene kan blant annet brukes på bedre kollektivløsninger.

– Pandemien og restriksjonene har preget bruken av kollektivtransport og privatbil, også i Grenland. Det har vært en økning i bilbruken og en nedgang i kollektivtrafikken fra 2020 til 2021. Gjennom belønningsavtalen med Grenland ønsker vi å sikre et godt kollektivtilbud, slik at flere benytter kollektivtransport i stedet for å velge bilen. Midlene som nå blir betalt ut til Grenland, er et viktig tilskudd til satsingen på kollektivtilbudet. Vi må snu utviklingen etter pandemien, hvor bilbruken har økt på bekostning av kollektivtrafikken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet vil nå betale ut de avtalefestede midlene for 2022. Det utgjør 63,8 millioner kroner i belønningsmidler og 21,3 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport.

Målet i belønningsavtalen med Grenland er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.