Belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser: Kristiansand får om lag 116 millioner kroner til kollektivtransport

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kristiansand har belønningsavtale med staten for perioden 2020–2023. Den skal bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Nå får Kristiansand utbetalt 116,4 millioner kroner for 2022. Midlene kan blant annet brukes på bedre kollektivløsninger.

– Pandemien og restriksjonene har preget bruken av kollektivtransport og privatbil, også i Kristiansand. Det har vært en økning i bilbruken siste året, men samtidig en vekst i kollektivtrafikken. Midlene som nå blir betalt ut til Kristiansander et viktig tilskudd til satsingen på kollektivtilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet vil nå betale ut de avtalefestede midlene for 2022. Det utgjør 95,1 millioner kroner i belønningsmidler og 21,3 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport.

Målet i belønningsavtalen med Kristiansand er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.