Belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser: Nedre Glomma får nær 80 millioner kroner til kollektivtransport

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nedre Glomma har belønningsavtale med staten for perioden 2020–2023. Den skal bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Nå får Nedre Glomma utbetalt nær 80 millioner kroner. Midlene skal blant annet brukes på bedre kollektivløsninger.

– Også i Nedre Glomma ser vi at pandemien og restriksjonene har preget bruken av kollektivtransport og privatbil. Det har vært en økning i bilbruken og en nedgang i kollektivtrafikken fra 2020 til 2021. Belønningsavtalen skal sikre et godt kollektivtilbud, slik at flere benytter kollektivtransport i stedet for å velge bilen. Nedre Glomma får nå 79,8 millioner kroner, som er et viktig tilskudd til satsingen på blant annet kollektivtilbudet. Vi må snu utviklingen etter pandemien, hvor bilbruken har økt på bekostning av kollektivtrafikken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet vil nå betale ut de avtalefestede midlene for 2022. Det utgjør 58,5 millioner kroner i belønningsmidler og 21,3 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport.

Målet i belønningsavtalen med Nedre Glomma er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.