Belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser: Tromsø får 90,4 millioner kroner til kollektivtransport

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Tromsø har belønningsavtale med staten for perioden 2020–2023. Den skal bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Nå får Tromsø utbetalt om lag 90 millioner kroner. Midlene kan blant annet brukes på bedre kollektivløsninger.

– Også i Tromsø ser vi at pandemien og restriksjonene har preget bruken av kollektivtransport og privatbil. Det har vært en økning i bilbruken siste året, men samtidig en vekst i kollektivtrafikken, slik at Tromsø nå er tilbake på samme passasjertall som i 2019. At kollektivtrafikken har tatt seg opp, er svært gledelig. Midlene er et viktig tilskudd til satsingen på kollektivtilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet vil nå betale ut det avtalefestede beløpet for 2022. Det utgjør 69,1 millioner kroner i belønningsmidler og 21,3 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport.

Målet i belønningsavtalen med Tromsø er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.