Ber om innspill til ny havstrategi

Regjeringen inviterer onsdag næringsliv og forskningsmiljøer til innspillsmøte om havstrategien i Tromsø.

Regjeringen jobber med en egen havstrategi som skal legges frem våren 2017. Strategien skal se på fremtidige muligheter for næringsaktivitet i havet. Og den skal kartlegge hvordan myndighetene på en bærekraftig måte best kan legge til rette for videre vekst og arbeidsplasser i havnæringene.

- Vi har siden vi tiltrådte satset tungt på havet. Norge er gode på hav, men vi skal bli enda bedre, og vi skal utvikle en enda sterkere norsk havklynge, sier næringsminister Mæland.

Det er ikke tilfeldig at møtet legges til nettopp Tromsø, påpeker hun.

- Her er det stor tilstedeværelse av både næringsaktører og tunge og viktige forskningsmiljøer for de blå næringene. Marin sektor, maritim sektor og oljesektoren vil være viktig for verdiskapingen og sysselsettingen i de tre nordligste fylkene i årene fremover, sier hun.

Med seg til Tromsø har hun statssekretær Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

- Nå er det Nord-Norge sin tur! I Barentshavet er det aktivitet i hele kjeden og vi kommer fremover til å se stadig større petroleumsaktivitet i nord. Snøhvit og Goliat har allerede produksjonen i gang og Johan Castberg skal bygges ut. Det er også gjort andre spennende funn. Vi står foran lovende letebrønner og regjeringen vil tildele mer leteareal i TFO og 24. runde. Grunnmuren for fremtidig verdiskaping og sysselsetting i Nord-Norge og i hele resten av landet er således på plass, sier han.

Fakta:

  • I dag setter havnæringene over 225 000 nordmenn i arbeid, og den står for rundt 70 prosent av den totale norske eksporten.
  • OECD anslår at havøkonomien kan dobles innen 2030.
Til toppen