Bevaring av skog og hav i sentrum på klimatoppmøtet

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok 2. desember på hovedarrangementet for natur og klima under klimatoppmøtet i Dubai sammen med stats- og regjeringssjefer fra Brasil, Frankrike, Tonga, Ghana og Indonesia. Der fremhevet Støre viktigheten av en global innsats for å ta vare på skog og hav.

Skog og arealbruk utgjør opp mot en tredjedel av klimaløsningen innen 2030, og minst to tredjedeler av landjordas naturrikdom finnes i skog.  Også havet bidrar til mange klimaløsninger.

Statsminister Jonas Gahr Støre fremhevet viktigheten av en global innsats for å ta vare på skog og hav.
Statsminister Jonas Gahr Støre fremhevet viktigheten av en global innsats for å ta vare på skog og hav. Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor.

– Vi når ikke klimamålene uten å ta vare på naturen. Verden må komme sammen for å stanse avskogingen i regnskogene og sikre en bærekraftig havforvaltning for fremtiden, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Gjennomslag for regnskogsbevaring

Regjeringens klima- og skoginitiativ er Norges største internasjonale bidrag til klima og natur. Det har aldri vært mer aktuelt enn nå.. Brasil har halvert avskogingen i Amazonas siden president Lula da Silva tiltrådte ved begynnelsen av 2023. Colombia har den laveste avskogingen på et tiår, og Indonesia har den laveste avskogingen på 20 år, med mer enn 90 prosent reduksjon i løpet av president Joko Widodos regjeringstid.

– Jeg berømmer resultatene våre samarbeidsland har oppnådd. Vi ser et historisk sterkt politisk lederskap for å bevare verdens skoger. Jeg ser fram mot å samarbeide tett med Brasil og andre land frem mot klimatoppmøtet i 2025 og videre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Flere av verdens største råvareselskaper lover nå stans i avskogingen. Og gjennom LEAF-koalisjonen har Norge, USA og Storbritannia fått med 25 av verdens største selskaper til å betale for utslipp fra skog. Norge vil videreføre klima- og skoginitiativet på et høyt nivå fram mot 2030.

– Vi må snu alle steiner for å mobilisere enda flere selskaper fremover til å betale for utslipp fra skog i utviklingsland.. Dagens finansiering er ikke på langt nær nok dersom vi skal nå globale mål for klima og natur, sier Støre.

Teknologisk samarbeid er også viktig for å bevare skog. Støre annonserte at Norge står klar til å lansere neste fase av satellittprogrammet for høyoppløselige bilder sammen med Bezos Earth Fund. Satellittprogrammet gir hele verden gratis tilgang til høyoppløselige bilder av all tropisk skog hver måned, og brukes flittig både av skoglandene, private selskaper, urfolk, forskere og journalister.

Bærekraftig havforvaltning

Det internasjonale Havpanelet, som Norge leder sammen med Palau, har bidratt til større oppmerksomhet om havbaserte klimaløsninger. Havpanelet viser at klimatiltak knyttet til havet kan bidra med opptil 35 prosent av kuttene som er nødvendige for å begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad innen 2050. Havforvaltningsplaner er et effektivt verktøy for å iverksette klimatiltak som ivaretar ulike interesser i havområder.

– Jeg, og landene i Havpanelet, oppfordrer alle kyststater til å slutte seg til Havpanelets erklæring for bærekraftig bruk av verdenshavene, sier Støre. 

Panelets medlemmer har forpliktet seg til at de innen 2025 skal forvalte 100 prosent av sine havområder bærekraftig. Ambisjonen er at alle land og kystnasjoner skal gjøre det samme innen 2030. Under arrangementet ble det lagt frem et ambisiøst felles prosjekt for bærekraftig havforvaltning fra en rekke Stillehavsland.