Norge bidrar til IMFs spesielle ordninger for lavinntektsland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil foreslå at Norge inngår en ny låneavtale på om lag 1,8 milliarder kroner med Det internasjonale valutafondet (IMF). I tillegg vil regjeringen foreslå å bidra med 130 millioner kroner i gavemidler. Midlene skal gis som bidrag til IMFs spesielle låneordninger for lavinntektsland – Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT).

– De globale ringvirkningene av Russlands brutale angrepskrig på Ukraina får store negative følger for utviklingsland. Særlig øker det presset på matsikkerheten blant annet gjennom økte priser på mat og drivstoff. Dette kommer på toppen av pandemien som førte til økt ulikhet i verden, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

IMFs spesielle lavinntektsordninger for de fattigste landene er nå under press. Sammen med andre bedrestilte medlemsland er Norge bedt om å bidra til PRGT-ordningen, som gir lån med subsidiert rente. IMF har spisskompetanse på håndtering av økonomiske kriser og er en sentral, stabiliserende faktor i det globale finansielle og økonomiske systemet. Utlån fra IMF skal sikre midlertidig finansiering til land med betalingsbalansevansker, slik at de får tid til å omstille økonomien og unngå tiltak med svært negative konsekvenser.

Beløpsrammen for låneavtalen vil være 150 millioner Special Drawing Rights (SDR). SDR er IMFs internasjonale reservevaluta[1]. Trekk under avtalen innebærer omplassering av Norges Banks valutareserver.

– Norges nye låneavtale med IMF vil være et viktig bidrag til verdenssamfunnets støtte til utviklingsland som har behov for hjelp i en krevende økonomisk situasjon, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Gavemidlene på 130 millioner kroner vil bevilges over bistandsbudsjettet. Bistandsmidler fra giverland subsidierer nå PRGT-renten ned til null.

Både låneavtalen og gavemidlene forutsetter Stortingets samtykke.

– Norge har tradisjon for å være en sterk støttespiller for IMF, også for IMFs arbeid i lavinntektsland. Med et gavebidrag på 130 millioner kroner til denne spesielle låneordningen for lavinntektsland bidrar vi til stabilitet og reduksjon av fattigdom i verdens fattigste land. Dette er vel anvendte bistandsmidler, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

I 2020 stilte Norge 400 millioner SDR i nye lånemidler til disposisjon for PRGT. Det ble også bevilget 180 millioner kroner i gavemidler til IMFs katastrofefond for gjeldslette til lavinntektsland (Catastrophe Containment and Relief Trust, CCRT) over bistandsbudsjettet. CCRT kan tre inn for å innfri de fattigste landenes tilbakebetalingsforpliktelser overfor IMF i en tidsbegrenset periode, noe fondet har gjort under pandemien. 

[1] SDR er en valutakurv, sammensatt av amerikanske dollar, euro, japanske yen, britiske pund og kinesiske renminbi.