Bjørn Erik Thon er nytt likestillings- og diskrimineringsombud

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt Bjørn Erik Thon som nytt likestillings- og diskrimineringsombud.

- Med Bjørn Erik Thon vil vi få et ombud som kan løfte fram likestilling i den offentlige debatten, og som er med på å sette agendaen for viktige likestillingssaker. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en vaktbikkje for likestillingen i hele landet og jeg er sikker på at Thon vil ivareta ombudets mange oppgaver og mandat på en meget god måte, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 

Thon kommer fra stillingen som direktør for Datatilsynet, som han har ledet siden 2. august 2010. Han var forbrukerombud fra 2000 til 2010. Thon er jurist og har jobbet som seksjonssjef i Forbrukerrådet, advokatfullmektig og dommerfullmektig, og han var politisk rådgiver for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet fra 1999 til 2000. 

Ombudet blir ansatt på åremål for en periode på seks år fra 2022. Thon tar over etter Hanne Bjurstrøm, og tiltredelsesdato for det nye ombudet er 28. februar 2022.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som hovedoppgave å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet har ansvaret for veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Kulturdepartementet.