Bostøttemottakere får ekstra strømstøtte også i april og mai

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Strømprisene i Sør-Norge er fremdeles svært høye, og det er fortsatt kaldt i været mange steder. Regjeringen foreslår derfor å gi bostøttemottakerne i Sør-Norge ekstra utbetalinger til strømhjelp også i april og mai.

– Den generelle strømstønadsordningen tar de verste toppene av strømregningene, men det folk må dekke selv, kan likevel være utfordrende for mange med lav inntekt. Derfor foreslår regjeringen ytterligere to måneder med ekstrautbetalinger til dem som trenger det mest, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Landet er delt i fem kraftprisområder, og prisen er gjennomgående vesentlig høyere i de tre områdene som stort sett ligger sør for Dovre og Sognefjorden.

Regjeringen foreslår derfor at ekstrautbetalingene skal komme i de kommunene som helt eller delvis ligger i områdene der kraftprisen er høy. Det gjelder Oslo, alle kommuner i fylkene Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, alle kommuner i Vestland fylke unntatt Askvoll, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Hyllestad, Kinn, Solund, Stad, Stryn og Sunnfjord, alle kommuner i Innlandet fylke unntatt Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå, samt Røros kommune i Trøndelag.

Siden strømforbruket for de fleste er lavere nå enn i vinter, er beløpet som utbetales denne gangen foreslått til 1 000 kroner. De som er flere, får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person i husstanden. I desember, januar og februar har bostøttereglene midlertidig vært endret så flere enn vanlig har fått bostøtte. Fra og med mars gjelder det vanlige regelverket igjen.

– Det har hele tiden vært forutsetningen at de tiltakene vi hadde i vinter, var midlertidige. Nå er det tid for å gå tilbake til normale regler igjen, samtidig som vi fortsatt yter en ekstra hjelp til dem som har aller lavest inntekt, sier Gram.