Amazonasfondet gjenåpnet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Luiz Inácio «Lula» da Silva ble i går innsatt som ny president i Brasil. Allerede på sin første dag tok han de nødvendige skrittene for å kunne gjenåpne Amazonasfondet.

Amazonasfondet har vært frosset siden august 2019 etter at tidligere President Bolsonaro avskaffet fondets styre, og gikk bort fra Brasils handlingsplan for å redusere avskoging. Dette var i strid med avtalen mellom Brasil og Norge. 

Signerte presidentdekreter for å åpne Amazonasfondet

På sin første dag signerte President Lula et presidentdekret som gjeninnsetter styret i Amazonasfondet, med bred representasjon fra sivilsamfunn og andre berørte parter. Han signerte også dekreter som gjenetablerer Brasils strategier mot avskoging i Amazonas og savanneområdet Cerrado.

-Brasils nye regjering har etablert en ambisiøs plan mot avskoging i Amazonas, og sørget for at Amazonasfondet kan åpnes opp igjen. Jeg har derfor i dag bekreftet til Brasils nye miljøminister Marina Silva at midlene i Amazonasfondet igjen kan brukes på tiltak som reduserer avskogingen i Brasil og bidrar til bærekraftig utvikling, uttaler klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Amazonasfondet ble etablert av President Lula i 2008 for å støtte opp om Brasils vellykkede politikk mot avskoging. Under Lulas forrige presidentperiode falt avskogingen i Amazonas drastisk, og gikk ned med 80% fra 2004 til 2012.  

Amazonasfondet ble etablert for å kunne ta imot internasjonale bidrag til Brasils innsats for å stanse avskogingen. Fondet er resultatbasert – Brasil mottar internasjonale bidrag hvis avskogingen går ned. Avskogingen måles ved hjelp av satellittbilder. Mellom 2009 og 2018 betalte Norge totalt 8,3 mrd. kroner for oppnådde resultater. De norske bidragene har dobbel effekt – man betaler for allerede oppnådde resultater, deretter går pengene til nye tiltak for å redusere avskogingen ytterligere.

 

Ambisiøse planer for å stanse avskogingen

-Brasils nye president har klart signalisert at han vil stanse avskogingen i Brasil innen 2030, han har gjenetablert strategier og politikk for å få dette til, og utnevnt ministre som har god kompetanse og sterk gjennomføringskraft. Dette er viktig for Brasil og hele verden, sier Barth Eide.

Klima- og miljøministeren ser videre fram til en fornyelse av det bilaterale klima- og skogsamarbeidet med Brasil, og til et tett og godt samarbeid med påtroppende miljøminister Marina Silva. 

-Jeg er svært fornøyd med at det nå er mulig å gjenåpne Amazonasfondet. Vi når ikke klimamålene fra Parisavtalen hvis vi ikke klarer å stoppe tapet av tropisk skog i verden. Det internasjonale samfunnet heier på den nye brasilianske regjeringen, og ønsker å støtte opp om deres ambisiøse planer. Det inkluderer selvsagt også Norge, som har samarbeidet med Brasil om dette siden 2008», sier Barth Eide.

Fakta:

Amazonasfondet har til nå støttet mer enn 100 prosjekter som bidrar til å redusere avskogingen i Brasil, herunder bl.a.:

  • Rettshåndhevelse og støtte til det brasilianske miljøpolitiet IBAMAs arbeid mot ulovlig avskoging.
  • Beskyttelse av 96 urfolkterritorier, og støtte til urfolk i Brasil til bærekraftig forvaltning av skogene.
  • Beskyttelse av nasjonalparker som dekker 1 million kvadratkilometer med regnskog. Det tilsvarer et område like stort som Tyskland, Norge og Finland til sammen.
  • Registrering av eiendommer i miljøregisteret (CAR). Registrering av eiendommer er nødvendig for å kunne vite hvem som er ansvarlig for ulovlig avskoging.
  • Omfattende tiltak mot skogbrann.