Forsiden

Brobyggeren fra Fetsund

Rett før jul møtte jeg Jonas Aae fra Fetsund. Han er en av dem som nå skal lære ukrainere å sette opp norske beredskapsbruer.

13. desember sendte samferdselsministeren og jeg de første av i alt 32 trailere av gårde fra Statens vegvesens beredskapslager på Bjørkelangen. Disse trailerne hadde verdifull last ombord.

Ti sett med beredskapsbruer til Ukraina. Brumateriellet kommer fra brulagre i hele Norge. Nå er Jonas Aae og kollegene på vei til Polen. Der skal de lære ukrainere å sette opp bruene før bruene fraktes til Ukraina for å erstatte ødelagte bruer.

Russlands angrepskrig har kynisk ødelagt viktige deler av ukrainsk infrastruktur. Blant annet er flere hundre bruer og over 25.000 kilometer med vei ødelagt. De norske beredskapsbruene er et bidrag for at veinettet skal fungere.

Det er helt nødvendig for at medisiner, mat og vann kan bli fraktet inn og rundt til befolkningen i Ukraina. Dette behovet øker også etter hvert som nye ukrainske områder frigjøres.

Sammen med Verdensbankens landdirektør for Ukraina signerte jeg i desember en avtale på én milliard kroner. Denne milliarden skal gå til oppbygging av den skada infrastrukturen, som blant annet sykehus, skoler og strømnett.

Det ukrainske samfunnet er helt avhengig av at denne typen infrastruktur fungerer. Dette er også en måte å tydelig vise det russiske krigsmaskineriet at ukrainerne har vår fulle støtte og at vi uansett hvor mye som bombes og ødelegges, vil bidra til å gjenoppbygge. Den russiske krigføringen i Ukraina rammer sivilbefolkningen hardt. Vinteren har også kommet til Ukraina. Da jeg besøkte Kyiv i november, så jeg hvordan kulden brukes som et våpen i krigen. Mange millioner er fortsatt helt uten grunnleggende ting som strøm og vann. Russland har bevisst bombet strømnettet og kraftstasjoner og mørklagt Ukraina. Det ser man tydelig på bilder av Europa på kveldstid.

Ukraina og Kyiv lyser ikke opp slik andre land og storbyer i Europa. Norge har gjennom EUs mekanisme for sivil beredskap sendt flere forsendelser med utstyr for å gjenopprette kraftforsyningen i Ukraina.

For å kunne holde sykehus, skoler og boliger varme trenger de gass. Norge har gitt to milliarder kroner som skal gå til gassinnkjøp for å fylle opp gasslagrene. Denne avtalen gjør at Norge finansierer elleve prosent av Ukrainas importbehov for gass i vinter.

Jonas og kollegenes innsats for gjenoppbygging i Ukraina er bare et eksempel på helt konkret bistand fra Norge. Det kommer ikke til å bli mindre av det fremover. Flere flyktninger vil komme til Norge. Behovet for militær støtte er der så lenge krigen pågår. Men vi står støtt i vår støtte til Ukrainas forsvarskamp. Vi tviler ikke på at det rette å gjøre er å bistå Ukraina og nabolandene så godt vi kan. Ukraina kjemper både for sin og vår frihet og selvstendighet.