Campus Romerike til Lillestrøm

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen ber om at OsloMet fremover bare vurderer Lillestrøm som sted for å etablere campus Romerike. I tillegg skal universitetet øke aktiviteten der.

– Nå avslutter vi lokaliseringsdebatten og slår fast at et fullverdig campus på Romerike skal legges til Lillestrøm. I tillegg får OsloMet beskjed om at minst 20 prosent av virksomheten skal være på Romerike. Det er en betydelig satsing og et løft for Lillestrøm som universitetsby, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

OsloMet er et resultat av sammenslåingen av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. En grunnleggende forutsetning for fusjonen var at det skulle være et fullverdig campus på Romerike. Med dagens aktivitet på Romerike har OsloMet 15 prosent av sine studenter der. 

– Romerike er en folkerik region som trenger et universitet som kan ha et aktivt og godt samspill med forskningsmiljøene og næringslivet. Vi trenger å nå ut til flere med utdanning der de bor, og det får vi ikke til med plassering av all utdanningsaktivitet i Oslo, sier Borten Moe.

Kunnskapsdepartementet har nå vurdert utredningen som OsloMet har gjennomført om campus på Romerike. Departementet ber universitet blant annet jobbe videre med ulike gjennomføringsmodeller for campus på Romerike og en grundigere vurdering av sammenhengen mellom studietilbudet i Pilestredet og på Romerike før det kan fattes et endelig vedtak.

Her kan du lese brevet fra Kunnskapsdepartementet til OsloMet om det videre arbeidet med campus Romerike.