Presseinvitasjon:

Deler ut nasjonal kulturlandskapspris i Rogaland

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deler ut nasjonal kulturlandskapspris tirsdag 1. august på Kvitsøy.

Tid: Tirsdag 1. august, kl: 12:00
Sted: Hummermuseet, Kvitsøy i Rogaland

I år blir den nasjonale kulturlandskapsprisen delt ut for tiande gong. Norsk Kulturarv samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om velje ut dei beste prosjekta kvart år. Landbruks- og matministeren leiar juryen. Fylkesmennene har sendt inn forslag til i alt 11 kandidatar. Det er lagt vekt på at det skal vere gjort ein ekstra innsats for kulturlandskapet, at det skal visast samanheng mellom kulturlandskap og verdiskaping, og at det skal vere ein læringseffekt. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale skal også besøke melkeprodusent Arnstein Røyneberg og Norsk Agurk SA på Sola.

Program:

kl 09:30 Jon Georg Dale besøker melkeprodusent Arnstein Røyneberg på Sola. 
Adresse: Røynebergvegen 110, Røyneberg. 
kl 12:00 Jon Georg Dale deler ut nasjonal kulturlandskapspris på Kvitsøy.
Sted: Hummermuseet, Grønningen 11, Kvitsøy
kl 16:00 Jon Georg Dale besøker Norsk Agurk SA på Sola. 
Adresse: Joavegen 142, Sola. 

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
Heidi Eriksen Riise, Tlf: 975 17 227

Til toppen