Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017 avholdes i Oslo 20. oktober. Konferansen er nå åpen for påmeldinger.

Tid: Fredag 20. oktober 2017 kl. 09:00-15:30
Sted: Gamle Museet, Dronningens gate 4, Oslo

Årets konferanse vil fokusere på dialog som metode i arbeidet med å forebygge radikalisering. Blant temaene som tas opp er dialog som forebyggende metode i skolen og dialoggrupper for foreldre.

Les mer og meld deg på konferansen her 

 

Til toppen