Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 er tildelt Skjolden beitelag i Mørkridsdalen

Skjolden beitelag består av 12 medlemmer som driver aktivt landbruk med beitedyr. Beitelaget har bidratt til å opprettholde viktige verdier i Mørkridsdalen landskapsvernområde som ble opprettet i 2009 samtidig med Breheimen nasjonalpark.

Det er nasjonalparkforvalter for Breheimen og Statsforvalteren i Vestland som har foreslått Skjolden beitelag som kandidat til Den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2023.

Glade prismottakere.
Fra dagens prisutdeling., Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Gjennom iherdig innsats holder dere dette helt spesielle kulturlandskapet levende med kyr og sauer på beite hver sommer. Dere har et tett og godt samarbeid med forvaltinga, og dere er alltid positive. Om naturkreftene byr på utfordringer, har dere gjentatte ganger, sammen bygd opp igjen infrastruktur for å få dyra til og fra beite, sa statssekretær Wenche Westberg da hun delte ut kulturlandskapsprisen på «Fjordstova» i Skjolden i dag.

Om årets prisvinner Skjolden beitelag

Beitelaget består av 12 medlemmer som driver aktivt landbruk med beitedyr. Beitelaget har bidratt til å opprettholde viktige verdier i Mørkridsdalen landskapsvernområde som ble opprettet 7. august 2009 samtidig med Breheimen nasjonalpark. Dette er et eksempel på viktig samarbeid mellom aktive bønder og forvaltning av verneområder. Det er flere beitedyr i området, og en benytter området en større del av året nå enn før verneområdet ble opprettet.

Mørkridsdalen
Mørkridsdalen mottok i dag Den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2023. Foto: Visit Sognefjord

Det er utfordringer med rovdyr i området. Dette håndteres ved at beitelaget har gjennomført ulike tiltak som blant anna ekstra tilsyn med kadaverhud om sommeren og høsten når det er økt fare for angrep av store rovdyr. Beitelaget har tatt initiativ til bjeller på sau som kan væra med på å varsle dersom det har vært angrep i området Det er god dialog og kontakt mellom beitelaget og Statens Naturoppsyns rovviltkontakter.

Hensikten med Den nasjonale kulturlandskapsprisen er å:

  • bevisstgjøre allmenheten på utfordringer når det gjelder kulturlandskapsverdier
  • øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
  • bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
  • stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Følgende kriterier legges til grunn:

  • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
  • Det skal bidra til helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
  • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
  • Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktiv landbruksdrift og moderne drift av kulturlandskapet
  • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet

Kulturlandskapsprisen er på kr 50.000,- sammen med et grafisk blad i tresnitt utført av Hans Normann Dahl.

Prisen ble første gang utdelt i 2007, og for 2023 går prisen til Skjolden beitelag i Mørkridsdalen.

Statssekretær Wenche Westberg
Statssekretær Wenche Westberg. Foto: Torbjørn Tandberg