Innreise til Norge for å jobbe i landbruket

Fra 29. januar er det innført strengere innreiserestriksjoner til Norge for å hindre importsmitte. Unntak fra innreiserestriksjonene skal praktiseres strengt. Unntak kan kun tas dersom det er strengt nødvendig for å sikre kontinuitet i kritiske samfunnsfunksjoner.

Om unntak fra innreiserestriksjoner:

Unntaket fra innreiserestriksjoner for utlendinger for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, gjelder derfor kun utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig. Følgende to kriterier må være oppfylt:

    • Arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen.
    • Arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Les mer om innreiserestriksjonene og kritiske samfunnsfunksjoner: 

Disse dokumentene må fylles ut ved innreise: 

Sist oppdatert: 2. februar 2021.