Norsk stemmeforklaring i FNs Menneskerettighetsråd om Goldstone-rapporten

FNs Menneskerettighetsråd burde sende et klart og utvetydig budskap om Goldstone-rapporten, understreket den norske FN-delegasjonen i stemmeforklaringen før voteringen om Goldstone-rapporten fredag 16. oktober.

FNs Menneskerettighetsråd burde sende et klart og utvetydig budskap om Goldstone-rapporten, understreket den norske FN-delegasjonen i stemmeforklaringen før voteringen om Goldstone-rapporten fredag 16. oktober. 

For at budskapet skal bli effektivt, er det viktig at vedtaket får bredest mulig oppslutning. Norge har arbeidet aktivt i konsultasjonsprosessene for å for å få dette til og er skuffet over at det ikke har vært mulig å få tid til en grundig prosess rundt vedtaket, slik at vedtaket kunne samle tilstrekkelig bred støtte. Av denne grunn vil Norge stemme avstående.