Departementet har vedtatt hvordan omvalget i Moss skal gjennomføres

Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag fastsatt hvordan omvalget, som skal holdes i Moss kommune til fylkestinget i Østfold, skal gjennomføres.

Forskriften fastsetter nødvendige unntak fra valgloven for å kunne gjennomføre omvalget.  

Departementet sender samtidig ut et rundskriv om gjennomføringen av omvalget. Rundskrivet orienterer kommunene nærmere om reglene for gjennomføringen.

Et omvalg skal i utgangspunktet gjennomføres etter de ordinære reglene i valgloven med tilhørende forskrifter. Departementet har hjemmel i valgloven til å forskriftsfeste unntak der det er nødvendig av hensyn til en hensiktsmessig gjennomføring av valget.

Et av unntakene som fastsettes er at velgere som vil avlegge stemme utenfor Moss kommune, må henvende seg til den kommunen vedkommende bor i for å avtale tidspunkt for stemmegivning.

– Selv om det er et begrenset antall velgere som vil avlegge stemme i andre kommuner enn Moss, er det viktig at disse velgerne gis adgang til å stemme. Vi har derfor fastsatt noen unntak fra valgloven og valgforskriften, for å sørge for at forhåndsstemmingen skjer på en hensiktsmessig måte i de andre kommunene, sier avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet Siri Dolven.

Kommunal- og distriktsdepartementet har allerede i forskrift fastsatt valgdagen til mandag 27. november etter at fylkestingsvalget i Moss kommune ble kjent ugyldig 4. oktober.

Det blir forhåndsstemming innenriks fra mandag 13. november til og med fredag 24. november. Velgere bosatt utenriks kan forhåndsstemme fra mandag 6. november til og med fredag 17. november.