Det blir omvalg i Moss mandag 27. november

Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag fastsatt valgdagen for omvalget til fylkestingsvalget i Østfold, som skal holdes i Moss kommune.

Kommunal- og distriktsdepartementet har i forskrift fastsatt valgdagen til mandag 27. november etter at fylkestingsvalget i Moss kommune ble kjent ugyldig 4. oktober.

Det blir forhåndsstemming innenriks fra mandag 13. november til og med fredag 24. november. Velgere bosatt utenriks kan forhåndsstemme fra mandag 6. november til og med fredag 17. november.

– Det har vært viktig for både departementet, Moss kommune og Viken fylkeskommune å få fastsatt en dato for omvalget som er praktisk gjennomførbar, og som gjør at det nye fylkestinget i Østfold har tid til å konstituere seg før årsskiftet. Vi kan nå jobbe videre med de praktiske forberedelsene og informasjonsarbeidet, sier avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet, Siri Dolven.

Departementet vil så snart som mulig forskriftsfeste nødvendige unntak fra valgloven for å kunne gjennomføre omvalget.