Det første G20-møtet for finansministre i 2024

Vedum deltok på det første G20-møtet for finansministre i 2024.

– Initiativer fra G20 får direkte påvirkning for folk og virksomheter i Norge, blant annet gjennom utvikling av skattesamarbeid og bankregulering. At Norge er gjesteland til G20 i år gir oss en viktig mulighet til å vise at Norge kan bidra med løsninger som er etterspurt, som blant annet likestilling, omfordelende skatteordninger, forvaltning av naturressurser, felleskap, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum etter møtet.

Finansministeren deltok på det første G20-møtet for finansministere i 2024, i Sao Paulo 28. og 29. februar. Norge deltar som gjesteland invitert av vertslandet Brasil. Finansministrene diskuterte den økonomiske politikkens rolle i å håndtere ulikhet, globale perspektiver på vekst, arbeidsplasser, inflasjon og finansiell stabilitet, samt internasjonal beskatning for det 21. århundre.

imagetv4jr.png
Vedum gjør seg klar for å holde sitt innlegg. Foto: Finansdepartementet

Finansministerne innledet med å diskutere den økonomiske politikkens rolle i å håndtere ulikhet. Finansminister Vedum understreket i sitt innlegg at stor ulikhet i en befolkning, eller mellom land, gjør det vanskelig å finne felles grunn for å løse felles problemer.

– I Norge har vi, relativt sett, lave forskjeller mellom folk. Dette har ikke kommet av seg selv, men er resultatet av et tverrpolitisk arbeid som har gått over generasjoner. For meg var det viktig å løfte frem tillitt som en sentral del av vår økonomiske politikk. Tillit mellom folk, og mellom folk og staten, gjør nordmenn villige til å betale skatteregningen sin for å støtte oppunder velferdssystemet. Dette gir regjeringen muligheten til å jobbe hver dag for et trygt samfunn med små forskjeller.  

Finansministeren brukte også taletid på å dele norske erfaringer med blant annet progressiv inntektsskatt, trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiverforeningene og arbeidstakerforeningene, og forvaltningen av våre felles naturressurser.  

– Norske politikere har gjennom generasjoner diskutert og innført skattesystemer for å sikre at hele befolkningen drar nytte av landets rike naturressurser, ikke bare noen få. Fra regulering av vannkraftkonsesjoner for over hundre år siden til innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft nylig, har Norge vist hvordan skatt på naturressurser kan være verdifull i en tid hvor skattegrunnlag kan flytte seg over landegrenser.

– Det var interessant å se at andre lands finansministre var interessert i å lære mer om det norske skattesystemet, både på formuesskatt og grunnrenteskatt. Det internasjonale skattesamarbeidet er viktig i arbeidet mot ulikhet i det 21. århundre

IMG_05556.jpg
G20 møtene ga også gode muligheter for uformelle samtaler: Christine Lagarde, sentralbanksjef Euro-sonen, Sri Mulyani Indrawati, Indonesias finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, Norges finansminister, Enoch Godongwana, Sør-Afrikas finansminister, Janet Yellen, USAs finansminister og Fernando Haddad, Brasils finansminister. Foto: Finansdepartementet

Krigen i Ukraina, og krigen på Gaza-stripen ble også tema under møtene. G20-landene ble ikke enige om felles uttalelse fra det første finansministermøtet.